Условия за ползване

-УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ-

Това са общи условия, които определят отношенията между "Дистем" ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина на www.distembg.com

Към текстовете са използвани различни дефиниции, които са разяснени по долу.
Използвайки "Ние", "Дистем" или "Дистем шоп" означаваме фирма "Дистем" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Д.Талев №114
Вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115856019, тел. 032/ 26-70-73, e-mail: contacts@distembg.com
Закон за защита на потребителя се означава с "ЗЗП"
Закон за защита на личните данни се означава с "ЗЗЛД"
Закон за пощенските услуги се означава с "ЗПУ"
Виртуалният магазин или така наречения "Онлайн магазин" се намира на www.distembg.com , чрез който може да бъде закупена стока през интернет.
По смисъла на ЗЗП означаваме потребител с "Потребител" или "Ползвател" ползващ функционалностите на сайта.
По смисъла на ЗЗЛД се означават "Лични данни"
Настоящите общи условия за ползване се означават с "Общи Условия"

Чрез кликване върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползване на сайта. Изключение е само линка, който сочи към общите условия.

-РЕГИСТРАЦИЯ-

Ползвателят може да разглежда свободно и без регистрация сайта. Ако желае да направи регистрация, то тя е абсолютно доброволна и безплатна и спомага по-лесно използването на онлайн магазина.
При попълване на регистрационната форма следва задължително да се отбележат полетата със звездичка (*). При успешно приключване на регистрацията, ще получите потребителско име и парола, с които може да влизате в създадения в сайта профил

-ЦЕНИ-

Всички цени представени в сайта може да се избират в Евро или Български лев, като "Дистем" си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Предоставените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цена за доставка, която се определя допълнително, в зависимост от използваните куриерски услуги.

-ПОРЪЧКИ-

Предложените начини за плащане са:
- Плащане с наложен платеж, при доставка купувачът получава касова бележка или фактура, в която е посочена дължимата продажна цена и цена за доставка, Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (цена стока, цена доставка) с подписването на талона за приемо-предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на "Дистем" сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
- Плащане с банкова карта
- Плащане с банков превод

-КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА-

- Избирате продукт (един или повече).
- Натискате бутона "Купи".
- Отивате в кошницата (горе в дясно).
- Натискате бутона "Плащане".
- Избирате опция за плащане (Без регистрация или с регистрация).
- Ако изберете плащане с регистрация формата по-долу автоматично се попълва с данните от регистрацията ви.
- Ако изберете плащане без регистрация следва да попълните личните си данни.
- Избирате метод на доставка.
- Избирате най-удобния за вас метод на плащане.
- Отмятате квадратчето, че сте прочели условията за ползване.
- Следва преглед на крайната цена (продукт/и + доставка) и потвърждаване на поръчката.

-ДОГОВОР-

Договорът за продажба от разстояние между '' Дистем '' и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ''Дистем.''

-ДОСТАВКА-

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. На географската територия на Република България се извършва с куриер на избраната от Вас куриерска служба. При поръчки на стока от страни членки на Европейския съюз се уточняват допълнително транспортирането, като транспортът отново е за сметка на купувача.
Време определено за поръчка
За стоки поръчани до 16.00 часа българско време - се доставят до 24 часа, За стоки поръчани след 16.00 часа българско време - се доставят до 48 часа, Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера.
Преглед на стоката. Рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. 
В ЕС за договори, сключени след 13 юни 2014 г., имате право да се откажете от своята онлайн покупка, както и от покупки, направени извън магазин в срок от 14 дни.
Този „период на размисъл“ изтича 14 дни след получаването на стоките. Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.
За да упражните правото си на отказ, трябва недвусмислено да информирате онлайн магазина за решението си да се откажете от покупката. Можете да направите това например като добавите писмена декларация към стоките, които връщате по пощата, или като изпратите електронно съобщение. Не е достатъчно само да върнете стоките. Дистем трябва да ви върне заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако не е получил стоките или доказателство, че сте му ги изпратили. Възстановяването е само за цената на стоката, без включени транспортни разходи Връщането е за сметка на купувача.

-ВНИМАНИЕ!-
Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

-ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ-
С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДИСТЕМ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

-ДОПЪЛНЕНИЕ-
За неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, Дистем не носи отговорност. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Дистем потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Дистем  за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. 
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.